Equidade educativa
Infancia e familia

Nova pornografía e cambios nas relacións interpersoais.

Esta obra é froito da colaboración entre entidades do Terceiro Sector de Acción Social de sete comunidades autónomas, representados pola Red Jóvenes e Inclusión e a Universitat de les Illes Balears. O seu obxectivo é analizar como impactou na adolescencia a nova pornografía distribuída por internet.

Nos últimos anos observouse un claro auxe aumento das condutas que reproducen estereotipos de xénero e patróns de desigualdade nas relacións entre mozas e mozos. Baixo dirección científica de Lluís Ballester e Carmen ORTE, do Grupo GIFES da UIB, esta investigación quixo estudar ata que punto a nova pornografía está relacionada con estes cambios nos seus hábitos sexuais e as súas formas de relacionárense.

Trátase do primeiro estudo destas dimensións que contrasta moitas das hipóteses sobre xuventude e pornografía publicadas nos últimos dez anos.

Título: Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales
Formato: Papel
Autoría: ORTE, Carmen; BALLESTER, Lluís; Red Jóvenes e Inclusión (eds.)
ISBN: 978-84-17667-40-5
Número páxinas: 90
Ano edición: Maio 2019
Editorial: Octaedro