Publicacións

Infancia e familia
Equidade educativa

Do confinamento á exclusión

A crise do Covid19 provoca graves consecuencias económicas, sociais e educativas. Neste informe evidenciamos o alto risco que supón para o benestar e o futuro da infancia e a xuventude máis vulnerables en Galicia.

Infancia e familia
Redes de apoio

Parentalidades substitutivas e procesos de mentoría

Ademais dos pais e nais existen outras persoas que interveñen no coidado e atención dos nenos e nenas. Neste artigo, incluído no libro “Educación familiar: Programas e intervenciones basados en la evidencia”, abordamos a mentoría como unha forma alternativa de parentalidade.

Equidade educativa
Infancia e familia

Nova pornografía e cambios nas relacións interpersoais

A idade media de acceso á nova pornografía son os 14 anos. Neste estudo analizamos as consecuencias que ten sobre a mocidade e as súas relacións e propoñemos solucións para paliar os seus efectos.

Infancia e familia
Inclusión social

Mocidade que constrúe futuros

Case a metade da mocidade tutelada emancípase en situación precaria. As súas oportunidades non son as mesmas que para o resto de mozos e mozas. Poñemos sobre o papel as necesidades urxentes da xuventude sen apoio familiar e presentamos unha serie de medidas que permitan garantir os seus dereitos.

Infancia e familia
Inclusión social

Estratexias eficaces de intervención socio educativa con adolescentes en risco de exclusión

Unha investigación que recolle as boas prácticas na intervención coa mocidade en risco de exclusión e as súas familias. Un banco útil de información destinado a mellorar a situación dos mozos e mozas máis vulnerables.