Investigación

A produción e transferencia de coñecemento é unha das nosas liñas principais de actuación. Para mantermos a calidade e sermos innovadores no traballo coas persoas, é preciso destinarmos recursos á investigación socioeducativa.

A través de publicacións e informes queremos contribuír a espallar o coñecemento xerado entre os profesionais do eido social para o beneficio do conxunto da sociedade.

Na actualidade, a Fundación Trébol de Iniciativa Social é un dos axentes impulsores da Rede de Investigación e Formación en Mocidade e Inclusión Social. Iniciado en 2011, o grupo traballa na detección e mellora de modelos de calidade no traballo con menores en situación vulnerable e con adultos ex tutelados.

No proxecto interveñen os seguintes participantes:

 • Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social. José Antonio Caride (director).
 • Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Departamento de Teoría da Educación e Pedagoxía Social. Miguel Melendro.
 • Universidade da Coruña. Departamento de Pedagoxía e Didáctica. Laura Cruz Ana Iglesias.
 • Universidade do Minho. Universidade do Porto. Paulo Delgado.
 • Universitat de Girona. Departamento de Pedagoxía, Facultade de Educación e Psicoloxía. Carme Montserrat.
 • Universitat de les Illes Balears. Departamento de Pedagoxía e Didácticas Específicas. Lluís Ballester.
 • Fundació Natzaret (Baleares).
 • Fundación ISOS – Instituto de Investigación y Formación para la Sostenibilidad Social (Comunidade de Madrid).
 • Fundación Trébol de Iniciativa Social (Galicia)
 • Igaxes3 - Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector (Galicia).
 • Opción3 – Cooperativa de Iniciativa Social (Comunidade de Madrid).
 • Servei Solidari (Cataluña).