El primer acceso a contenidos pornográficos en internet se anticipa ya a la etapa infantil y desde edades tan tempranas como los ocho años. Así lo demuestra la investigación del Grupo GIFES (Universitat de les Illes Balears) y Red Jóvenes e Inclusión, que ha encuestado a casi 2.500 jóvenes de entre 16 y 29 años. (máis…)

portada pornografía_0-1

En España hai uns 35.000 nenos, nenas e persoas mozas que viven baixo o amparo do sistema de protección de menores. Un 46,9% deses mozos e mozas acceden á vida adulta en situación de precariedade, agravada pola falta de apoio familiar. A súa taxa de abandono escolar prematuro chegan ao 75% nalgunhas comunidades autónomas, o que aumenta o seu risco de exclusión unha vez abandonan o sistema. (máis…)

portada jóvenes 373

Santiago, 2 de xullo de 2015 – O programa de formación de especialistas que organizan a USC e Igaxes3 chega á súa quinta edición. Un ano máis, o Máster inclúe tres meses de prácticas en recursos residenciais e mantén a súa bolsa de emprego con oito contratos de traballo ao cabo do curso. (máis…)

lb_iiimaster